ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਟਾਈਟਲ

ਵੇਰਵਾ

ਫਾਇਲ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਭਰਤੀ (PSRLM)

ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

 Download

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

Download

ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ

Download

ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ

ਤਾਰੀਖ:- 14-02-2019

Download

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ

Download

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ)

Download