ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾ

ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਿਆਨੇ _ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ.
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਪਰਮਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ.
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟ. ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ. sarpanch
ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ