ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ / ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ।

ਲਿੰਕ (webex) : https://dcofficegurdaspur.my.webex.com/meet/dcgsp

ਮੀਟਿੰਗ ਨੰਬਰ :1589213224

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ:

                        ਸਵੇਰ:- 11:00AM to 12:00PM