ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ / ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ।

ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://us02web.zoom.us/j/9876143521

ਮੀਟਿੰਗ ZOOM App  ID ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ:- 987 614 3521

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ:

                        ਸਵੇਰ:- 11:00AM to 12:00PM

                        ਸ਼ਾਮ:-   3:00PM to 4:00PM