ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਭਰਤੀ

ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਸਲ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮਰ ਅਫਸਰ, ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਹਾਇਕ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਸਹਾਇਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਸਹਾਇਕ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮਾਸੂਚੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ GRS ਡਾਉਨਲੋਡ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ GRS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ GRS ਡਾਉਨਲੋਡ