ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ-2022 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼

S.No. Title File
1 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
2 ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ