ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ ਫਾਈਲ
ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਮਿਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ

ਡਾਊਨਲੋਡ

ਜੋੜ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ  
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ