ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ

ਦਵਾਈਆਂ
ਲੜੀ ਨੰ. ਨਾਮ (ਡਰੱਗਜ਼ / ਦਵਾਈਆਂ) ਮਿਤੀ ਫਾਈਲ
  1.) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 26-03-2020 ਡਾਊਨਲੋਡ
2.)  ਬਟਾਲਾ 26-03-2020 ਡਾਊਨਲੋਡ

 

 

ਕਰਿਆਨੇ / ਬੇਕਰੀ
ਲੜੀ ਨੰ. ਨਾਮ (ਡਰੱਗਜ਼ / ਦਵਾਈਆਂ) ਮਿਤੀ ਫਾਈਲ
1, ਕਰਿਆਨੇ / ਬੇਕਰੀ ਪਰਮਿਟ 26-03-2020 ਡਾਊਨਲੋਡ