ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ, ਕਾਲਜ, ਬਿਜਲੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਲਿਸਟ| ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|
 

ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਬਿਜਲੀ
ਹਸਪਤਾਲ
ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ
ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ