ਭਰਤੀ

  1. ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

  2.  ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  3. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ