ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਨਵਾਂ)

ਟਾਈਟਲ

ਵੇਰਵਾ

ਫਾਇਲ

ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ (ਨਵਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ(PSRLM)(19/07/2019) 

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

ਡਾਊਨਲੋਡd
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟ 02-02-2020 ਲਿਖੀ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ (ਨਵਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ (ਨਵਾਂ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਨਵਾਂ)

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹਾਇਕ

ਡਾਊਨਲੋਡ