ਬੰਦ ਕਰੋ

ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ

ਲੜੀ ਨੰ. ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ
1.) ਦੀਨਾਨਗਰ eomcdinanagar33@gmail.com 01875-220050
2.) ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ eroderababananak@gmail.com 01871-247420
3.) ਬਟਾਲਾ erobatala@gmail.com  01871-240036
4.) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ sdmgsp@gmail.com 01874-245175

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ|

ਲੜੀ ਨੰ. ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ
1.) ਬੇਬਲਿਨ ਕੌਰ ,ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 97802-35495
2.) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਟਾਲਾ 84271-20051

 

ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੰਬਰ

ਲੜੀ ਨੰ. ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ
1.) ਰਾਸ਼ਨ 95014-04472
2.) ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ 79737-48170
3.) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ / ਕਰਫਿ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ / ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ 70099-89791