ਬੰਦ ਕਰੋ

ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਸੂਚੀ

ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ E-334904/S3WaaS_4/3474-3475 ਮਿਤੀ 30/06/2022 ਰਾਹੀਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ/ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
1 ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ Click Here 
2 ਫਸਲ ਰੀਪਰ Click Here 
3 ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਚੋਪਰ  Click Here 
4 ਸ਼ਰਹਬ ਮਾਸਟਰ ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ
Click Here 
5 ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ Click Here 
6 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ

Click Here list 1 

Click Here list 2 

7 ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ Click Here 
8 ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ Click Here