ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਯਮ-2008 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲੜੀ ਨੰ.
ਸਿਰਲੇਖ
ਦੇਖੋ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
1 ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਯਮ-2008 ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ Click Here
2 ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਾਕੇ ਸਮੇਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Click Here