ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ,ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ,ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ,ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874-244608

harjinder.singh177@punjab.gov.in

 

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

                                                     ——–

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)

(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ

https://welfarepunjab.gov.in

https://welfarepunjab.gov.in

ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਯੋਜਨਾ

https://welfarepunjab.gov.in

https://welfarepunjab.gov.in

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ

https://welfarepunjab.gov.in

https://welfarepunjab.gov.in

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

https://scholarships.gov.in

https://scholarships.gov.in

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

                                                                  ——-

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

                                                                 ——–