ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

01874221059

dpogurdaspur@rediffmail.com

ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ (ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)

(ਯੂ ਆਰ ਐਲ)

1 ਅੰਬਰੇਲਾ ਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ

 

 

 

    https://wcd.nic.in/

 

 

 

    https://wcd.nic.in/

 

 

i) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ

ii) ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ

iii) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੈਚ

ਸਕੀਮ

iv) ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ

 

https://wcd.nic.in/

 

      http://wcd-icps.nic.in/

v) ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

 

https://www.sag-rrs.nic.in/

 

https://www.sag-rrs.nic.in/

vi) ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ

https://wcd.nic.in/

https://niti.gov.in/

http://poshanabhiyaan.gov.in/#/

2.  ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ

https://wcd.nic.in/

                         ——

3.  ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ

http://www.nirbhayadashboard.nic.in

                         ——

4.  ਬੱਸ ਪਾਸ ਸਕੀਮ

                        —–

                         —–

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

                                                                        ——

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

                                                                       ——