ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ / ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਦਿ), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੈਟ-ਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ.ਹਸਪਤਾਲ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਏ, ਤਪਦ, ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ, ਲੇਪਸੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀਐਚਐਸ ਰੇਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਚਸੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ. ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ.