ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨ

ਫਿਲਟਰ:
ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਬਟਾਲਾ,

ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ, ਅਚਲਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ…

ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਬਟਾਲਾ),

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ (ਬਟਾਲਾ)

ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1487 ਈ….