ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ.
ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ pungds@nic.in ਇਸਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਫੀਡਬੈਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ,

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ,

 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ 143521

 ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: (01874) -247500,224270,224501

 ਈ – ਮੇਲ:dcofficegurdaspur(at)gmail.com