ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ)2024 ਦੀ ਸੋਧ

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ)2024 ਦੀ ਸੋਧ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਸੀ ਦਰਾਂ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ)2024 ਦੀ ਸੋਧ 01/02/2024 ਦੇਖੋ (2 MB)