ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ(ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ)

ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ(ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ)
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਰਿਵਰ ਬੈੱਡ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ(ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ) 07/10/2022 ਦੇਖੋ (10 MB)