ਬੰਦ ਕਰੋ

ਬੋਲੀਆਂ

ਬੋਲੀਆਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਬੋਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ
 
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
18/01/2021 01/02/2021 ਦੇਖੋ (2 MB)