ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸਮਾਗਮ

ਸਮਾਗਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ – ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ
 ਰੂਟ
1.(ਬਟਾਲਾ ਸਰਕਟ - ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ)
2.(ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰਕਟ - ਹਰ ਐਤਵਾਰ 10:00 ਵਜੇ)
 
 
31/01/2021 31/12/2021 ਦੇਖੋ (392 KB)