ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://gurdaspur.nic.in/pa/%e0%a8%89%e0%a8%a6%e0%a8%af%e0%a9%8b%e0%a8%97%e0%a8%bf%e0%a8%95-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%96%e0%a8%b2%e0%a8%be%e0%a8%88-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%b8%e0%a8%a5%e0%a8%be%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%82/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: Document
Pincode: 143521

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://gurdaspur.nic.in/pa/%e0%a8%af%e0%a9%82%e0%a8%a8%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%b0%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%96%e0%a9%87%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%95%e0%a9%88%e0%a8%82%e0%a8%aa%e0%a8%b8%e0%a8%be%e0%a8%82/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: Document
Pincode: 143521

ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : https://gurdaspur.nic.in/pa/%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%96%e0%a8%bf%e0%a8%86-%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a9%82%e0%a8%9a%e0%a9%80/
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: Document
Pincode: 143521