ਬੰਦ ਕਰੋ

ਚੋਣਾਂ 2023 ਲਈ DISE Capsule

.

DISE ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

1. ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ DISE ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

   a. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

   b. ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ

   c. ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੰਖੇਪ

   d. ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ / ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੂਚੀ

2. ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ., ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ

  ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

  ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. DISE ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੋਲਡਰ (ਬੈਕਅੱਪ ਫੋਲਡਰ ਅਤੇ ਲਾਟ ਫਾਈਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ CD/DVD ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ

   ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

4. ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਡੀ./ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ.

   ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

6. ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ / ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ (ਉਸੇ ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7.ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 01874-245370 ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: gurdaspurelction8[at]gmail[dot]com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।
 
GP DISE-ਕੈਪਸੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (ਕੰਪਰੈੱਸਡ RAR ਫਾਈਲ)
ਲੜੀ ਨੰਬਰ
ਵੇਰਵਾ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
 1
GP DISE Capsule ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ
    ਡਾਊਨਲੋਡ
2
DISE ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਡਾਊਨਲੋਡ
3
GP DISE Capsule ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਡਾਊਨਲੋਡ
4
DeptData.MDB ਫਾਈਲ (ਡਾਟਾਬੇਸ ਫਾਈਲ)
ਡਾਊਨਲੋਡ
5
ਪਿਕਚਰ ਰੀਸਾਈਜ਼ਰ
ਡਾਊਨਲੋਡ
6
ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਡਾਊਨਲੋਡ