ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ Landline No ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 01874-247500 01874-224270
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 01874-245407
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੇਵ) ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦੇਵ) 01874-222016
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01847-245175
ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਟਾਲਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਟਾਲਾ 01871-240036
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 01871-247420
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) 01874-245379
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਿਵਿ) ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਿਵਿ) 01874-247978
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ 01874-220903
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ 01874-247964