ਬੰਦ ਕਰੋ

ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਆਦੇਸ਼ :-ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਬਾਰੇ
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼
20/07/2021 31/08/2021 ਦੇਖੋ (109 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ